Start

Samfälligheten Guldkremlan i Kungälv

http://sv.wikipedia.org/wiki/Guldkremla
Guldkremla – Russula Aurea

Bildades 1982.
Omfattar fastigheterna med postadress:
– Helgonagatan 160 – 214.
Föreningens postadress är:
– Helgonagatan 166B, 442 41  KUNGÄLV.

 
 
Bildkälla: Wikipedia


Laddinfo 2024-06-12

Styrelsen har idag fått info (genom Smartcharge) om att Kungälvs energi kommer att uppdatera vår elanläggning under torsdagen eller fredagen denna vecka. Man skall då bl.a. byta kabeln från transformatorn till föreningens elskåp.
Räkna med att föreningens ström kan komma att kopplas bort under delar av dagen och att i så fall kommer Internet, TV, garageportar utebelysning etc. inte att fungera.
Garageportar går att öppna manuellt via låset i porten och att sedan dra i snöret om det skulle vara så att strömmen är bruten. Varje fastighet har fått egna nycklar när portarna installerades och anvsvarar själva för dem.

Med vänlig hälsning
Styrelsen